Publikacje

Działalność startupów w Polsce

Z roku na rok w Polsce rośnie popularność startupów. Zgodnie z raportem Polskie Startupy 2018, wśród założycieli, którzy wzięli udział w badaniu prawie co drugi posiada duże doświadczenie w prowadzeniu własnej lub rodzinnej firmy, co trzeci posiada udziały w innym startupie, a prawie 40% z nich pracowało w korporacjach. Przeciętny startupowiec to zatem doświadczony trzydziesto, czterdziestolatek.
Około 59% polskich startupów finansuje się wyłącznie z własnych środków oraz według modelu 3xF (friends, family & fools). Do 2018 roku państwo wydało na startupy ponad półtora miliarda złotych (890 milionów z PARP, 440 z KFK i 250 z NCBR). Kolejne 2 miliardy mają pochodzić z PFR Ventures. W kontekście globalnym te kwoty są jednak bardzo małe. Problemem polskich startupów nie są tylko pieniądze. Zauważono, że o wiele większym zagrożeniem jest brak wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza inżynierów, programistów i deweloperów aplikacji.
Polski rynek startupowy jest cały czas w tyle w porównaniu do europejskich trendów. Fundusze VC, aniołowie biznesu czy akcelatory w Europie najbardziej zainteresowane były deep tech, fintech i healthtech. W Polsce natomiast cały czas dominuje analityka i internet rzeczy, które poza granicami naszego kraju charakteryzują się coraz to mniejszym zainteresowaniem. Dodatkowo, w Polsce wyjście z inwestycji zarówno inwestora jak i założyciela to zjawisko cały czas stosunkowo rzadkie.
W raporcie zwrócono też uwagę na konieczność uzyskania przez polskich przedsiębiorców wsparcia nie tylko materialnego. Niekiedy zasadnym jest podjęcie działań mających na celu przeanalizowanie przez firmę zewnętrzną modelu biznesowego, założeń czy prognoz, co może przynieść pozytywne efekty w przyszłości.

Dagmara Pawełkiewicz
Konsultant
SAWYER Doradztwo Gospodarcze

Czytaj dalej

Jeszcze korekta, czy już bessa?

Od początku września widoczny jest istotny odpływ kapitału z dwóch głównych indeksów średnich i małych spółek notowanych na polskiej giełdzie. Spadek notowań sięga już około 7% dla mWIG40 oraz około 9% dla sWIG80. Dynamika spadków nakazuje zadać sobie pytanie, co może być powodem takiego stanu rzeczy?
Częściową odpowiedzią może być zbierająca coraz większe żniwo afera związana ze spółką windykacyjną Getback. Po zatrzymaniach członków zarządów Spółki, służby zatrzymały głównego udziałowca znanego na rynku funduszu Altus TFI.
Zdarzenie spowodowało falę umorzeń w funduszach zarządzanych przez Altusa, co potwierdzają aktywa dostępne pod zarządzanie, które spadły z około 13,4 mld PLN do 12,99 mld PLN na koniec sierpnia. Istotne spadki na indeksach pozwalają sądzić, iż fala umorzeń zwiększyła swoją siłę. Zarządzający Altusem TFI podjęli decyzje o likwidacji 6 subfunduszy, które mają ekspozycję na rynek akcji.
Na spadki wpływa również niepewna sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie. Na świecie wszystkie oczy skierowane są na dwa mocarstwa, które prowadzą otwartą wojnę handlową, gdzie Stany Zjednoczone już zapowiadają wprowadzenie ostrzejszych ceł na produkty importowane z Chin, natomiast w Europie spogląda się na coraz słabszą gospodarkę turecką, która może nie wytrzymać coraz tańszej liry.
Kolejne miesiące powinny dać odpowiedzieć na pytanie, czy obecna korekta na dwóch głównych indeksach jest spowodowana chwilowymi turbulencjami związanymi z umorzeniami w funduszach inwestycyjnych, czy jest to początek bessy, który rozleje się na inne segmenty polskiej gospodarki.

Ksawery Socha
Asystent
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Czytaj dalej

O czym warto pamiętać podczas negocjacji z funduszem typu private equity.

Kiedy zdecydujesz się na poszerzenie grona wspólników swojej spółki i rozpoczniesz negocjacje z funduszem private equity bądź gotów na to, że negocjacje warunków wejścia kapitałowego nie będą proste ani bezproblemowe. Tak długo jak fundusz nie stanie się wspólnikiem musisz kierować się zasadą ograniczonego zaufania, chroniąc swoje interesy. Zwróć uwagę na kilka aspektów:

1. Pozyskaj kilku potencjalnych inwestorów z którymi negocjujesz warunki wejścia kapitałowego, co poprawi pozycję negocjacyjną.

2. Sprzedaż udziałów lub akcji na rynku niepublicznym jest procesem złożonym, dlatego pozyskaj doradcę transakcyjnego, który przygotuje profesjonalną dokumentację oraz wesprze przy negocjacjach.

3. Uporządkuj swój biznes. Często firmy rodzinne w strukturze swoich kosztów mają zbyt wiele wydatków które powodują, że wyniki spółki są niższe. Dlatego warto z wyprzedzeniem uporządkować strukturę kosztów pozbywając się kosztów nieuzasadnionych.

4. Opracuj spójny biznes plan – model finansowy, który pokazuje, że działania spółki są przemyślane i oparte na realnych założeniach. Przygotowany model finansowy powinien zawierać analizę wrażliwości i prezentować spodziewany zwrot z inwestycji dla inwestora (w szczególności, jeśli rozmawiamy z funduszem private equity).

5. Pamiętaj, że negocjacje trwają do samego końca, dlatego nie można cieszyć się z małych ustępstw nie znając całości zapisów umowy inwestycyjnej.

6. Poznaj właścicieli firm w których fundusz, z którym prowadzisz rozmowy, jest już współwłaścicielem. Może okazać się, że uzyskasz nie tylko informację na temat samego funduszu, ale także dostaniesz cenne wskazówki jak optymalnie prowadzić negocjację i na co szczególnie zwracać uwagę, aby nie powtórzyć błędów jakie popełnili inni.

Michał Sawicki
Prezes Zarządu
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Udziały w spółkach kapitałowych

Posiadanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych nie stanowi elementu działalności gospodarczej.

W przypadku w którym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest właścicielem udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, ewentualny dochód uzyskany w wyniku transakcji sprzedaży tych udziałów lub akcji podlega opodatkowaniu odrębnie od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach kapitałowych stawka podatku dochodowego wynosi 19%. [art. 30 b].

Marceli Mierzwicki
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

#zbycie udziałów

Czytaj dalej