Publikacje

Konstytucja dla Nauki – zmiany dotyczące prac badawczo-rozwojowych

1 października weszła w życie Konstytucja dla Nauki, wprowadzająca ważne zmieniany nie tylko w systemie szkolnictwa, lecz także w polskich przedsiębiorstwach. Ustawa ma bowiem mieć wpływ na rozwiązania podatkowe dla firm, upraszczając definicję prac rozwojowych i zaliczając do nich również prace nad narzędziami informatycznymi i oprogramowaniem.

Zgodnie z ustawą firmy, których działalność uznawana jest za innowacyjną mogą odpisać wydatki poniesione na usługi doradcze, ekspertyzy i opinie sporządzone przez jednostki naukowe.

Czytaj dalej

Wyzwania współczesnych dyrektorów finansowych

Zgodnie z wynikami corocznego wywiadu przeprowadzanego wśród dyrektorów finansowych przez Roberta Halfa, dyrektorzy finansowi ocenili swoje bieżące wyzwania na najbliższy rok.
Generalnie dyrektorzy finansowi wskazują iż priorytet pozostaje udział w kreowaniu strategicznych kierunków rozwoju firm, przyszłe modele biznesowe oraz przegląd procesów operacyjnych.W realizacji tych celów dyrektorzy finansowi oczekują wsparcia ze strony wydajnych modeli finansowych, nowych technologii oraz przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ponad połowa dyrektorów finansowych twierdzi, że pozyskiwanie pracowników, ich zatrzymanie w organizacji oraz ich rozwój zawodowy stanowią prawdziwe wyzwanie.
Biznes oczekuje od dyrektorów finansowych udziału w znajdywaniu innowacji oraz nowych sposobów usprawnienia procesów i procedur. W połączeniu z odpowiednim zespołem organizacje mogą w pełni wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne. Z drugiej strony nowe technologie, cyfryzacja i automatyzacja zapewniają dodatkowe możliwości rozwoju biznesu oraz realizację nowych projektów inwestycyjnych, które nie były ekonomicznie uzasadnione przed pojawieniem się nowych rozwiązań technologicznych.
Ostatnim wyzwaniem w coraz bardziej złożonym świecie finansów pozostaje poszukiwanie wartości dodanej poprzez zapewnienie coraz efektywniejszych źródeł finansowania działalności, ale także identyfikować nowych możliwości zwiększania wydajności wewnątrz organizacji.

Czytaj dalej