Marka wzmacnia pozycję kredytobiorcy

Marka wzmacnia pozycję kredytobiorcy

Marka stanowi istotny i cenny składnik majątku przedsiębiorstwa. Marka to prawo własności intelektualnej podlegające takim samym czynnościom prawnym jak prawo własności majątku trwałego. W efekcie markę można kupić, sprzedaż, licencjonować a także zastawić jako zabezpieczenie wierzytelności.

Wartość marki stanowi o możliwościach jej zagospodarowania w powyższych czynnościach, w tym coraz bardziej zaczyna dojrzewać jako pełnowartościowy element zabezpieczenia kredytów lub pożyczek.

Jeszcze kilka lat temu banki w ogóle nie dostrzegały zalet wynikających z zabezpieczenia kredytu wartością intelektualną w jakiejkolwiek postaci. Bez twardego zabezpieczenia w formie hipoteki lub zastawu na majątku trwałym przedsiębiorca nie mógł liczyć na pozytywną ocenę banku.

Realia rynkowe wymusiły postęp i w tym zakresie. Znaki towarowe stają się stopniowo istotnym składnikiem pakietu zabezpieczeń kredytów bankowych. Na dojrzałych rynkach finansowych nie jest to zaskakujące zważywszy na fakt jakie poziomy osiągają wyceny marek globalnych koncernów.

W Polsce jest to nowy trend wymagający jeszcze pogłębienia wiedzy przede wszystkim przedsiębiorców którzy nie zawsze są świadomi jak cenny składnik aktywów i zabezpieczeń kredytowych stanowi ich marka. W rodzimym rynku kredyty lub emisje obligacji coraz chętniej zabezpieczają prawami własności do znaków towarowych już spółki giełdowe jak np. Gino Rossi czy Wólczanka.

2013.11.22 Sawyer_46Marceli Mierzwicki
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.