Michał Sawicki

Michał Sawicki
Prezes Zarządu

Specjalizuje się w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wycen wartości przedsiębiorstw, znaków towarowych oraz szkód gospodarczych. Kierował projektami wprowadzenia spółek na rynek NewConnect oraz projektami pozyskania kapitału/poszukiwania inwestora. Uczestniczył w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw, opracowywał strategie biznesowe, programy restrukturyzacji.

Karierę doradczą rozpoczął w latach 90-tych działając w największej polskiej firmie konsultingowej. Z sukcesami kierował zespołami corporate finance dla kilku grup doradczych.

W SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. jest Prezesem Zarządu.

Pracował dla takich klientów jak: PGE Energia Odnawialna, Katowicki Holding Węglowy, Kulczyk Silverstein Properties, PGNiG, Herkules, Ministerstwo Skarbu Państwa, COLIAN, VECTRA, TK Telekom, Tauron Dystrybucja, Krajowa Spółka Cukrowa, Gospodarczy Bank Wielkopolski, KGHM TFI, MIDAS, NOVOL.

W 2013 r. został ustanowiony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu biegłym sądowym w dziedzinach: przedsiębiorstwo oraz analiza ekonomiczna.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Głównej Finansów i Zarządzania w Warszawie.

tel. kom.: +48 601 809 334

email: michal.sawicki@sawyer.com.pl