Obniżenie ratingu Polski a wartość przedsiębiorstwa

Obniżenie ratingu Polski a wartość przedsiębiorstwa

Obniżka ratingu Polski oznacza spadek wartości polskich przedsiębiorstw i opłacalności inwestycji w Polsce.

W piątek 15.01.2015 r. agencja Standard & Poor’s (S&P) obniżyła długoterminowy rating kredytowy Polski denominowany w walutach obcych z A- do BBB+. Oznacza to nie tylko spadek ratingu o jeden poziom, ale także obniżenie ratingu do najniższej grupy ratingów inwestycyjnych. To pierwsza w historii obniżka ratingu Polski.

Także perspektywa dalszych zmian ratingu została obniżona z pozytywnej do negatywnej. W opinii S&P istnieje prawdopodobieństwo 1 do 3 możliwych dalszych obniżeń ratingu w ciągu najbliższych 24 miesięcy. W swoim raporcie S&P uzasadnia: „nowy rząd w Polsce zainicjował różne środki legislacyjne, które uważamy za osłabienie niezależności i skuteczności kluczowych instytucji.”

Jaki wpływ ma obniżenie ratingu Polski na wartość polskich przedsiębiorstw? Wycena dochodowa wartości przedsiębiorstwa wynika z wartości przepływów pieniężnych, jakie zostaną wygenerowane przez to przedsiębiorstwo. Są one następnie pomniejszane o zwrotu z inwestycji oczekiwany przez strony finansujące jego działalność (bank, właścicieli itp.). Dopiero nadwyżka przepływów pieniężnych ponad ten oczekiwany zwrot przypisywana jest wartości przedsiębiorstwa. Wysokość oczekiwanego zwrotu (stopy zwrotu) uzależniona jest natomiast przede wszystkim od poziomu ryzyka działalności przedsiębiorstwa, tj. ryzyka osiągnięcia przepływów pieniężnych na zakładanym poziomie.

Niższy rating krajowy odzwierciedla wyższe ryzyko inwestycji w Polsce. Wyższe ryzyko skutkuje natomiast oczekiwaniami inwestorów co do wyższego zwrotu z inwestycji. Dotyczy to zarówno zwrotu oczekiwanego przez właścicieli, jak i poziomu stóp oprocentowania kredytów bankowych. Rynkowa wartość polskich przedsiębiorstw spadnie zatem wskutek wzrostu ryzyka inwestycji w Polsce.

Jednocześnie wzrost kosztu kapitału, tj. oczekiwanego zwrotu z inwestycji, skutkować będzie spadkiem opłacalności inwestycji realizowanych w Polsce, a w konsekwencji realnym ryzykiem rezygnacji części inwestorów z realizacji rozważanych projektów inwestycyjnych. Ostatecznie, wzrost ryzyka inwestycji skutkować może zatem odpływem kapitału z Polski.

2013.11.22 Sawyer_42Marek Jarzęcki
Starszy Konsultant
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.