OHIM przemianowany na EUIPO

OHIM przemianowany na EUIPO

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) z dniem 23 marca 2016 zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W tym dniu również wszystkie zgłoszone wspólnotowe znaki towarowe zostaną przekształcone automatycznie w znaki towarowe Unii Europejskiej lub w przypadku nie przyznanych jeszcze decyzji w zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.

Zgodnie z informacjami opublikowanym przez Radę Unii Europejskiej obniżeniu ulegną opłaty pobierane za zgłoszenia kierowane do EUIPO, w tym przede wszystkim zmniejszone zostaną opłaty za przedłużenie okresu ochrony znaków towarowych.

Więcej szczegółów na https://oami.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation

2013.11.22 Sawyer_46Marceli Mierzwicki
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.