Wiarygodność Polski według ratingu S&P

Wiarygodność Polski według ratingu S&P

W ostatnich latach ratingi niezależnych agencji budziły wiele kontrowersji. Z ratingiem Standard & Poor’s można się zgadzać lub nie, ale trzeba mieć świadomość że jest to ocena niezależnej instytucji przyznającej w oparciu o wypracowaną metodologię ocenę ryzyka kraju w określonej perspektywie.

Tak jak każda firma doradcza, która stosuje transparentne zasady etyki zawodowej, tak i publikacja S&P ma charakter niezależnej opinii zewnętrznej instytucji. Nie wszyscy ekonomiści posługują się w swoich analizach właśnie tym ratingiem, jednak jest to głos słyszany przez innych, co pośrednio może rzutować na decyzje mające wpływ na naszą gospodarkę.

Od ratingu jaki został opublikowany istnieje procedura odwoławcza i jeśli rząd przedstawi nowe informacje agencji S&P jej rozszerzony komitet ratingowy może przeprowadzić powtórne głosowanie, którego rezultat może być inny.

2013.11.22 Sawyer_43Michał Sawicki
Prezes Zarządu
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.