Analiza porównawcza do dokumentacji cen transferowych

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących dokumentacji transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi, przedsiębiorcy zobowiązani są do dołączenia do dokumentów podatkowych wyników przeprowadzonej analizy porównawczej. 

SAWYER sporządza analizy porównawcze (benchmarking study), które polegają na porównaniu danych o transakcjach z podmiotami powiązanymi i danych dotyczących podmiotów niezależnych.

 

Działania

 • analiza stanu faktycznego dotyczącego podatnika i jego otoczenia gospodarczego z dnia dokonania opiniowanej czynności,
 • analiza warunków przeprowadzanej przez podatnika transakcji,
 • pozyskanie danych stanowiących grupę porównawczą,
 • porównanie danych porównawczych z wynikami danego podmiotu i wyciągnięcie wniosków
 • przygotowanie raportu, będącego załącznikiem do dokumentacji podatkowej

Efekty prac

 • załącznik do dokumentacji cen transferowych lub niezależny dokument
 • niezależna analiza zawieranych transakcji
 • porównanie wartości wynikających z transakcji z danymi rynkowymi
 • wskazanie wartości referencyjnych
 • opinia o biznesowym i rynkowym uzasadnieniu transakcji

Korzyści

 • wieloaspektowa i rzetelna analiza danych transakcyjnych
 • kompletna opinia stanowiąca wymagany element dokumentacji podatkowej
 • aktywne podejście do prowadzonych działań
 • niezależna ocena zespołu doświadczonych ekspertów
 • terminowość