Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizowana przez SAWYER analiza przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi ocenę efektywności planowanych projektów inwestycyjnych wraz z rekomendacją na potrzeby decyzyjne oceniających lub weryfikujących przedsięwzięcie inwestycyjne.

Działania

 • zebranie informacji na temat celu i potrzeb klienta
 • analiza sytuacji przedsiębiorstwa (finansowa, rynkowa, konkurencyjna)
 • ocena silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń otoczenia (analiza SWOT)
 • analiza planowanego przedsięwzięcia
 • opracowanie modelu finansowego
 • opracowanie założeń oraz analiza wrażliwości
 • ocena efektywności projektu
 • opracowanie rekomendacji

Efekty prac

 • model finansowy
 • analiza pozycji rynkowej, finansowej oraz konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • analiza wrażliwości na kluczowe zmienne ekonomiczne
 • ocena efektywności inwestycji wraz z rekomendacją

Korzyści

 • aktywne podejście do prowadzonych działań
 • rzetelna analiza
 • zrozumienie właściwych potrzeb klienta
 • bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • terminowość