Modele i plany finansowe

SAWYER posada wieloletnie doświadczenia w budowie modeli finansowych. Opracowywane przez SAWYER modele i plany finansowe służą do oceny planowanych przedsięwzięć, analizy kierunków rozwoju, opracowania alternatywnych ścieżek pozyskiwania kapitału, czy też uzupełnienia kreowanych koncepcji strategicznych o wielokryterialną analizę planowanych działań.

Działania

 • ustalenie realnej potrzeby klienta
 • analiza historycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • przegląd planowanych przedsięwzięć i ocena ich wpływu na wyniki finansowe spółki
 • ocena finansowych koncepcji rozwoju biznesu
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 • opracowanie modelu finansowego w arkuszach kalkulacyjnych
 • opracowanie opisu przyjętych założeń
 • analiza kluczowych czynników wrażliwości modelowanych wielkości finansowych

Efekty prac

 • model finansowy opracowany w arkuszu kalkulacyjnym
 • opracowanie opisu założeń przyjętych w modelu
 • wskazanie kluczowych źródeł wrażliwości i ryzyka dla planowany wielkości finansowych
 • aktualizacje planów i modeli finansowych

Korzyści

 • aktywne podejście do prowadzonych działań
 • rzetelna analiza
 • zrozumienie właściwych potrzeb klienta
 • bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • terminowość