Opracowanie strategii

Doradztwo w zakresie budowy strategii lub kierunków strategicznego rozwoju dedykowane jest podmiotom poszukującym optymalnej ścieżki rozwoju. Każda strategia stanowi dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta dokument, oparty na bogatej wiedzy i doświadczeniu członków zespołu projektowego SAWYER.

Działania

 • zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa/grupy kapitałowej
 • ustalenie zakresu projektu
 • zebranie danych analitycznych (w trakcie wizyt w firmie/firmach)
 • analiza danych
 • kreowanie alternatywnych możliwych scenariuszy i ich wycena
 • weryfikacja wstępnych uzgodnień
 • sformułowanie wniosków i rekomendacji

Efekty prac

 • analiza sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz potencjału rynku, na którym działa
 • wskazanie optymalnej strategii opartej na analizie możliwych scenariuszy
 • sformułowanie kierunków strategicznego rozwoju

Korzyści

 • aktywne podejście do prowadzonych działań
 • rzetelna analiza
 • zrozumienie właściwych potrzeb klienta
 • bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • terminowość