Outsourcing i interim management

Dzięki współpracy z firmą PURE CONCEPT zapewniamy profesjonalne wsparcie doradcze w obszarze wzmacniania wartości marki i doskonalenia organizacji, dopasowane do celów i potrzeb. Opracowujemy, rekomendujemy i wdrażamy rozwiązania dopasowane do celów, możliwości i potencjału biznesowego naszych Klientów oraz zapewniamy bieżącą obsługę marketingową i PR w ramach interim management lub outsourcingu marketingowego.

Oferujemy nadzór nad działaniami marketingowymi oraz kierowanie zespołem marketingu. Przejmujemy odpowiedzialność za planowanie i przeprowadzenie działań marketingowych zarówno całościowo (interim management) jak również tylko w określonym zakresie lub na pewnych etapach (outsourcing). Tworzymy zespoły operacyjne, w skład których mogą wchodzić zarówno pracownicy firmy Klienta, jak również osoby z Pure Concept.

Działania

 • Ustalenie celów, zakresu i czasu projektu
 • Audyt marketingowy i ocena efektywności procesów
 • Konsultacje marketingowe i warsztaty strategiczne
 • Opracowanie strategii, planów i budżetów
 • Realizacja całości lub części planu marketingowego i rozliczenie działań.

Efekty prac

 • Optymalizacja dotychczasowych założeń i działań
 • Kompleksowe kierowanie całokształtem działań marketingowych dla danej marki przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych narzędzi i kanałów
 • Wdrożenie efektywnego planowania marketingowego
 • Poprawa procesów wewnętrznych oraz integracja działań marketingowych z innymi procesami biznesowymi.

Korzyści

 • Posiadanie swojego działu marketingu, jednak nie w strukturze własnej organizacji – mniejsze koszty
 • Kompleksowe podejście do celów i potrzeb
 • Spójność ze strategią i najwyższa efektywność prowadzonych działań
 • Szersze spojrzenie na organizację i jej otoczenie przez doradcę zewnętrznego, który jest mocno zaangażowany w realizację celów.