Poszukiwanie podmiotów do przejęcia

Podejście SAWYER do transakcji zakupu Spółki obejmuje kompleksowe usługi doradcze w całym procesie nabycia podmiotu. Oferujemy również wsparcie doradcze, w wybranym przez klienta zakresie procesu zakupu Spółki. SAWYER uczestniczył w projektach, w których był doradcą transakcyjnym kierując całym procesem zakupu, jak również wspierał klientów we wskazanym zakresie, a w szczególności:

 • sporządzeniu listy potencjalnych podmiotów do przejęcia spełniających kryteria klienta
 • wycenie przedmiotu nabycia
 • badaniu kondycji przedmiotu transakcji nabycia – badanie due diligence
 • przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji nabycia Spółki

Działania

 • ustalenie realnej potrzeby klienta
 • propozycja scenariuszy poszukiwania podmiotów do przejęcia
 • komunikowanie się z potencjalnymi podmiotami przejęcia
 • pozyskiwanie wiedzy na temat celów przejęcia
 • organizacja spotkań i rozmów celem doprowadzenie do złożenia warunków zakupu

Efekty prac

 • long i short lista potencjalnych firm do przejęcia
 • wycena wartości firmy i budowa argumentacji przydatnych podczas negocjacji
 • wieloaspektowe badanie due diligence
 • kierowanie projektem

Korzyści

 • aktywne poszukiwanie celów transakcji zakupu
 • wskazanie źródeł wartości firmy wraz z argumentacją do negocjacji
 • kierowanie projektem
 • umiejętność współpracy z innymi doradcami uczestniczącymi w projekcie
 • bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • prowadzenie projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem