Wycena dla potrzeb wykupu przymusowego | squeeze-out

Realizowane przez SAWYER podejście do wyceny przedsiębiorstwa obejmuje szeroki katalog usług zależnych od indywidualnych potrzeb klientów:

 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wycena spółki
 • wycena akcji / udziałów
 • wycena projektów biznesowych

Działania

 • ustalenie realnej potrzeby klienta, identyfikacja celu wyceny
 • dobór właściwej metodologii wyceny oraz zespołu ekspertów
 • spotkanie w siedzibie przedsiębiorstwa i analiza modelu biznesowego
 • wycena w oparciu o autorskie modele finansowe, przygotowywane w sposób niezależny dla każdego z klientów
 • sporządzenie raportu z wyceny

Efekty prac

 • wycena przedsiębiorstwa na potrzeby m.in.
  • zakupu / sprzedaży biznesu
  • aportu
  • procesów optymalizacji podatkowej
  • procesów restrukturyzacji
  • postępowań spornych, układowych
  • postępowań spadkowych
  • zabezpieczenia wierzytelności
  • realizacji wymogów w zakresie rachunkowości
  • realizacji obowiązków wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz dyrektywy UCITS

Korzyści

 • aktywne podejście do prowadzonych działań
 • zrozumienie właściwych potrzeb klienta
 • bezpieczeństwo zagwarantowane wieloletnim doświadczeniem w biznesie
 • terminowość